Gemeente Alphen-Chaam

De gemeente Alphen-Chaam ligt in de groene driehoek, tussen Breda en Tilburg ten zuiden van de rijksweg A58. Per 1 januari 1997 wordt de gemeente gevormd door samenvoeging van de dorpen Alphen, Chaam, Galder en Strijbeek. De gemeente heeft een oppervlakte van ruim 9000 hectare en telt ongeveer 9500 inwoners.

Alphen-ChaamIn Alphen zijn vondsten en sporen aangetroffen uit de prehistorie en de Romeinse tijd. De geschiedenis van Alphen is verbonden aan die van de Abdij van Echternach. Deze abdij werd in 709 door bisschop Willibrord begiftigd met goederen en rechten uit in Alphen.

 

Alphen-ChaamChaam geniet grote bekendheid vanwege de wielerronde de “Acht van Chaam”. Tevens is Chaam omgeven door prachtige bossen en heidevelden. In 1996 heeft Heemkundekring Ledevaert opgravingen gedaan op de plaats waar ooit de schuurkerk heeft gestaan.

 

Alphen-Chaam GalderGalder is een zeer oude beekdal nederzetting. Uit archeologische gegevens kan worden geconcludeerd dat Galder al in de 10e eeuw een nederzetting moet zijn geweest. Door de bouw van een kapel in de 15e eeuw, ontwikkelde Galder zich tot een kapelgehucht. De kapel is genoemd naar Sint Jacobus, de patroon van Galder.   
Alphen-Chaam StrijbeekStrijbeek kende reeds duizenden jaren geleden een min of meer permanente bewoning. Archeologische vondsten ten oosten van de Goudberg zijn het bewijs hiervoor. In 1979 werd bijvoorbeeld een fraai bewerkte schaaf uit het Midden-Paleolithicum gevonden (30.000-10.000 v.Chr.). De naam Strijbeek zou afkomstig kunnen zijn van Strijdbeek, ofwel een beek waarom gestreden werd. Strijbeek lag op de grens van de Baronie van Breda en het Land van Hoogstraten. De beek vormt tegenwoordig de grensrivier tussen Nederland en België.
Alphen-Chaam Bavel Ulvenhout ACBavel A-C en Ulvenhout A-C
Ten zuiden van de A58 zijn sinds de herindeling van de gemeente (1 januari 1997) Bavel en Ulvenhout afgescheiden van hun kernen en toegevoegd aan de gemeente Alphen-Chaam. In deze omgeving zijn een aantal mooie landgoederen gesitueerd. Landgoed Anneville is bijvoorbeeld bekend vanwege het verblijf van Koningin Wilhelmina in de zomer van 1945, onmiddellijk na haar terugkeer in Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.